Klaar voor de toekomst – Richting: Is jouw bestaansreden de creatie van duurzame waarde voor de stakeholders?

Als eerste artikel in een serie van 5 gaan wat dieper in op het eerste aandachtsgebied voor toekomstgerichte organisaties.

Het nieuwe normaal: meervoudige waardecreatie in een complex ecosysteem

De businessmodellen van de toekomst zullen zich steeds meer richten op meervoudige waardecreatie. Bij meervoudige waardecreatie zijn de economische, ecologische en sociale waarden met elkaar in evenwicht. Kortetermijnwinst is niet langer de heilige graal en ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige resultaten zullen een grotere rol gaan spelen. Dus geen nadruk op enkel geld verdienen of uitstekende sociale regelingen alleen, maar een evenwicht waarin recht wordt gedaan aan deze drie factoren.

Als een organisatie waarde wil creëren op deze drie gebieden, dan is het essentieel om in te zien dat ze deel uitmaakt van een groter, complex ecosysteem waarin andere bekende en onbekende spelers haar vooruitgang kunnen helpen of belemmeren. Het is in haar eigen belang om verbinding te maken met anderen in haar ecosysteem en kansen te benutten om van elkaar te leren en samen te groeien. Een belangrijke stap voor elke organisatie die klaar maakt voor de toekomst, is het in kaart brengen van haar ecosysteem en het uitleggen van haar eigen plaats daarin.

In 2014 nam Tesla de radicale beslissing om zijn patenten open source te maken en andere bedrijven aan te moedigen om zijn intellectuele eigendom te gebruiken. Achteraf bezien is die keuze een schitterend voorbeeld van ecosysteem-denken. Tesla merkte dat het niet kon groeien zonder partners die bijvoorbeeld laadstations zouden bouwen en diensten zouden aanbieden om de infrastructuur te creëren voor elektrische voertuigen. En door zichzelf in het centrum van een snelgroeiend ecosysteem te plaatsen, legde Tesla de basis voor explosieve groei.

De organisaties van de toekomst moeten dit voorbeeld ter harte nemen. Oud denken is het verkrijgen van invloed en het beheersen van de toeleveringsketen. Echte waarde wordt gecreëerd via netwerken waar partners gegevens, code en vaardigheden delen.

Toekomstgerichte organisaties zien partners als een verlengstuk van zichzelf. Deze relaties hebben een hoge mate van vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid om waarde te delen en elke partner te laten focussen op waar hij goed in is.

Tot de organismen van het ecosysteem behoren leveranciers, partners, producenten, concurrenten, en andere belanghebbenden. In de loop van de tijd evolueren deze samen, inclusief hun rollen en taken, en neigen ertoe om zich te verbinden met de doelen en de richting van een of enkele van de centrale bedrijven in een ecosysteem.

Deze bedrijven kunnen van rol veranderen, maar ze behouden hun functie als ecosysteemleider vanwege de ontstane afhankelijkheden.

De VN Global Compact principes en de 17 Duurzame Ontwikkeldoelstellingen maken een belangrijk deel uit van het ecosysteem en men mag verwachten dat iedere organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, de kern van deze boodschappen respecteert en ernaar handelt.Samengevat, toekomstgerichte bedrijven zijn:


  1. duidelijk over hun doel
  2. ze weten hoe ze waarde creëren en waarom ze uniek zijn
  3. ze spelen een bewuste rol in hun huidige en toekomstige ecosysteem

Wil je meer weten over hoe je best je organisatie klaarstoomt voor de toekomst? Stuur me een email: ronny@rs-q.eu of bel me op +32 472 460228.