In het najaar zijn de meeste bedrijven erg in de weer met allerlei operationele uitdagingen. De jaartargets moeten gehaald worden en iedereen steekt een tandje bij.  Ik begrijp heel goed dat deze zakelijke sprints vaak al je tijd in beslag nemen. Maar naast de operationele uitdagingen van de dag of van de maand, is het belangrijk om jouw organisatie klaar te maken voor de (onzekere) toekomst.

De geopolitieke realiteit blijft voor uitdagingen zorgen op economisch, maar ook op sociaal en ecologisch vlak. Misschien is dit het moment om na te denken wat je kan doen om jouw organisatie wendbaarder en veerkrachtig te maken. Die wendbaarheid en veerkracht is van levensbelang om te navigeren in een complexe en snel veranderende wereld.

Ondernemingen die willen groeien en hun prestaties willen verbeteren, stuiten al snel op allerlei drempels. Herkenbaar?

Bron: Idealeap

Effectief veranderen en continu verbeteren zijn belangrijker dan ooit voor de toekomst van bedrijven. Vaak wordt er geen rekening gehouden met het veranderingsproces van de werknemers en andere stakeholders, waardoor de meeste veranderingsinitiatieven geen succes worden en zelfs falen.

Dit programma is bedoeld voor iedereen die met vertrouwen inclusieve veranderings-trajecten wil begeleiden. Tijdens dit traject van 4 weken pas je je nieuwe vaardigheden en kennis rechtstreeks toe op jouw organisatie. Na deze opleiding kun je binnen jouw organisatie positieve energie en momentum creëren voor verandering en word je de drijvende kracht achter elk veranderingsproject.

Voor wie is deze opleiding?

 • Deze training is uitermate geschikt voor leiders van veranderingsprojecten en managers die hun organisatie willen verbeteren
 • Je bent rechtstreeks betrokken of speelt een adviserende rol bij veranderingsprojecten
 • Toelatingsvoorwaarde: EFQM Foundation Training certificaat (kan mee aangeboden worden als 1 pakket)

Wat is de meerwaarde voor de deelnemers?

 • Een praktisch inzicht in de belangrijkste change-modellen
 • Ze zijn zich bewust van hun persoonlijke bias als change leader en zijn in staat om de impact van hun bias op hun project te minimaliseren
 • Ze begrijpen de relevante aspecten van de psychologie die speelt bij veranderprocessen, inclusief het belang van een groeimindset
 • Ze kunnen gebruik maken van de tools om het momentum voor verandering te creëren
 • Ze weten hoe ze kunnen interveniëren en reflecteren tijdens het veranderingsproces
 • Ze begrijpen hoe het EFQM-model hun organisatie richting geeft bij bewustwording, gap analysis, diagnose en verbeteringsactiviteiten
 • Ze weten hoe ze de impact en het succes van transformaties kunnen meten door gebruikt te maken van het EFQM-model

Hoe wordt de cursus gegeven?

 • Deze training is een gemengd leerprogramma van 4 modules van elk 3 uur die online (eventueel klassikaal) worden gegeven, ondersteund door individuele lectuur, cases, video’s, projectwerk en opdrachten.
 • Leren is een constante wisselwerking tussen actie en reflectie. Academische tools en methodieken zijn pas waardevol als ze toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Je krijgt de vaardigheden en inzichten nodig om het verschil te maken bij de uitvoering van jouw veranderingstraject.
 • De totale leertijd bedraagt 4 dagen verdeeld over 4 weken.

De sessies worden beperkt tot maximaal 12 deelnemers om een optimale interactie en persoonlijke ondersteuning met de deelnemers te garanderen.

Op wens kan dit traject op maat geïntegreerd worden in het curriculum van uw leidinggevenden, verandermanagers en projectmanagers.

Ben je klaar voor jouw persoonlijk veranderingsproject? Schrijf dan in voor het eerstvolgend opleidingstraject dat doorgaat in het najaar. En wel op 4 opeenvolgende vrijdagochtenden, op 11 november, 18 november, 25 november en 2 december 2022.
Om lange verplaatsingen met druk verkeer en files te vermijden, gaan de sessie online door via Teams, telkens van 9:00 toy 12:00.

De deelnameprijs voor het hele OCL -traject bedraagt 1350,-€ excl. BTW.
Inclusief de EFQM Foundation (*) training betaal je samen 1545,-€ excl. BTW.

VCK (Xelyo) leden krijgen een gereduceerd tarief voor het OCL -traject van 1215,-€ excl. BTW en voor het traject inclusief de EFQM Foundation training voor 1395,- excl. BTW.

(*): EFQM Foundation training is noodzakelijk als basis om de OCL-training te volgen.

Waar wacht je op? Bereidt je organisatie voor op de toekomst en schrijf snel in, dan is je plaats voor de OCL-sessies in het najaar veiliggesteld.

Wil je meer weten? Contacteer me via email .

Schrijf in voor het OCL traject van november Aanmelding