In dit artikel gaan we in op het 2de aandachtsgebied voor toekomstgerichte organisaties in een reeks van 5.

Richting: Cultuur is jouw magische ingrediënt naar succes!

Bij de meest succesvolle bedrijven is de cultuur de succesfactor bij uitstek bij de realisatie van de strategische transformaties. De bekende metafoor van Peter Drucker: “culture eats strategy for breakfast is hier helemaal van toepassing. Bedrijven met een sterke cultuur zijn wel tot drie keer meer performant.

Cultuur is die unieke set van gedragingen, rituelen, symbolen en ervaringen die gezamenlijk beschrijven hoe organisatiesdingen doen en beheren. Leiders geven daarin het voorbeeld en stimuleren nieuwe werkmethoden – van de onboarding van medewerkers tot de manier waarop vergaderingen worden gehouden.

Één van de noodzakelijke cultuurelementen is dat de medewerkers open staan om te leren. En als het gaat over leren, dan is het goed om even te luisteren naar wat mevrouw Carol Dweck hierover zegt. Zij is Doctor in de Psychologie en prof aan de Stanford University. Ze heeft 30 jaar lang onderzoek verricht naar de relatie tussen motivatie, prestaties en succes. Zij ontdekte dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen. Het is onze mindset, onze ingesteldheid ten aanzien van uitdagingen en problemen, die voor een groot stuk de resultaten bepaalt. Ieder van ons heeft een vaste mindset en een groei mindset. Je hebt altijd een mix van beiden en je kan steeds evolueren van een vaste mindset naar een groeimindset. Bij veranderingen en uitdagingen verschillen de reacties enorm. Mensen met een vaste mindset vallen terug op wat zij vroeger hebben geleerd. Ze vinden het niet hun taak om er iets aan te doen. Ze zien er het nut niet van in en vinden het tijdverlies. Dat zijn de mensen die zeggen: dat werkt hier niet, ik heb het al duizend keer gezegd, is het al tijd om naar huis te gaan en mijne harddisk is vol.  Ze hebben kritiek op anderen, klagen liever en ze voelen zich vooral niet verantwoordelijk en voelen zich slachtoffer.

Mensen met een groeimindset staan open voor alles wat op hen afkomt en voor nieuwe ervaringen. Ze beseffen dat je dingen kan leren, ook al lukken die vandaag nog niet. Ze gaan ervoor en zien veranderingen als kansen. Ze zijn enthousiast, willen persoonlijk groeien en willen leren van anderen. Ze gaan door tot het lukt en dat is de van de basis voor duurzaam succes!

Let er op dat cultuur niet alleen bestaat uit slogans op muren. Leiders die een robuuste prestatiecultuur willen creëren, bereiden een eigen unieke ‘magie van hun organisatie. Het belangrijkste ingrediënt: specifiek, waarneembaar gedrag dat medewerkers op alle niveaus van het bedrijf naleven.

Kortom, deze organisaties creëren een sterke identiteit die voldoet aan de behoeften van werknemers aan aansluiting, sociale cohesie, doel en betekenis. Mensen verlangen ernaar om erbij te horen, en ze willen deel uitmaken van iets groters dan zijzelf.
De ondernemingscultuur is de toverdrank die het verschil maakt tussen middelmatige en toporganisaties.

“Culture is the magic start-up ingredient and shortest route to success”!

Wil je meer weten over hoe je best je organisatie klaarstoomt voor de toekomst? Stuur me een LinkedIn bericht of een email: ronny@rs-q.eu of bel me op +32 472 460228.